หลักสูตร

การประเมินทักษะการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกอีเมลครูลำดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน
หมายเหตุ ชื่อผู้ใช้นักเรียนจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อ ครูลงชื่อให้นักเรียนครบ 10 คน และเจ้าหน้าที่ได้ทำการเพิ่มในระบบแล้วเท่านั้น