โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

บริหารโครงการโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

รหัสหน่วยพัฒนาเลขที่ 0105542039820สถานที่จัดอบรม

  • กรุงเทพฯ
  • ปทุมธานี
  • พระนครศรีอยุธยา
  • สระบุรี
  • ลพบุรี
  • ปราจีนบุรี
  • นครปฐม
  • สุพรรณบุรี
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • นครสวรรค์
  • กำแพงเพชร
  • กาญจนบุรี
  • ราชบุรี
  • เพชรบุรี
  • จันทบุรี
  • ชลบุรี
  • ระยอง
  • เลย
  • อุดรธานี
  • สกลนคร
  • มหาสารคาม
  • ร้อยเอ็ด
  • ขอนแก่น
  • อุบลราชธานี
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • นครศรีธรรมราช
  • สุราษฎธานี
  • ตรัง
  • ภูเก็ต
  • สงขลา
  • เชียงใหม่
  • ลำปาง
  • เชียงราย
  • พะเยา